- citater

Annisette, sangerinde. I 24timer.

  annisette1%20jpg.ashx

Vi mennesker har levet sammen i så mange tusinde år, og nu må vi snart få det til at fungere.

____________________________________________________________

Bertolt Brecht

Netop fordi tingene er som de er, vil de ikke vedblive at være det.

------------------------------------

Kunsten er en luksus, som mennesker har brug for.

_________________________

Det er lettere at stjæle ved at oprette en bank, end ved at holde en bankassistent op.

__________

Hvad er det for tider, når det at tale om et æbletræ er en forbrydelse, fordi det rummer fortielsen om så meget uret.

__________

Det er ikke intelligens ikke at lave nogen fejl, men hurtigt at se, hvordan man retter dem.

__________

Ville det trods alt ikke være bedre, at regeringen fyrede folket og valgte et andet?

__________

Love bliver lavet alene med det formål at udnytte dem, der ikke forstår den eller som forhindres i at adlyde på grund af deres nøgne elendighed.

__________________________________________________________________

Angela Davis

I første omgang er racisme et våben, brugt af de rige, for at øge den profit det giver at betale sorte arbejdere mindre for deres arbejde.

__________

Vi er nødt til at tale om befrielse af bevidstheden såvel som af samfundet.

_______________

Den 13. ændring af USA´s forfatning som afskaffede slaveriet - ophævede ikke slaveriet for dem, der er dømt for en forbrydelse.

__________________________________________________________________________  

Naomi Klein

Terrorismens genfærd - reelt og overdrevet - er blevet et skjold af straffrihed, som beskytter regeringer rundt i verden fra kontrol af deres overtrædelser af menneskerettighederne.

__________

Demokrati handler ikke blot om retten til at stemme, det handler om retten til at leve i værdighed.

__________

Vi har taget kampen op imod planetens mest magtfulde økonomiske og politiske kræfter. Det er skræmmende. Men giv ikke efter for fristelsen til at koncentrere jer om mindre mål.

_________________________________

Vi søger efter poesi og åndelighed i mærkevarer, fordi vi ikke får de ting fra vores samfund og hinanden.

_________________________________

Politikken tåler ikke tomrum. Hvis det ikke bliver fyldt med håb, vil nogen fylde det med frygt.

_________________________________________  

Rosa Luxenbourg

Frihed kun for regeringens medlemmer, kun for partimedlemmer - selv om de er ganske mange - er slet ikke frihed.

__________

De, der ikke bevæger sig, lægger ikke mærke til deres lænker.

___________

I tilfælde af krigstrusler er det arbejdernes og deres parlamentariske repræsentanters pligt i de lande, der er involveret, at gøre alt, hvad der står i deres magt for at forhindre krigsudbrud.

___________

Masserne er deres egne ledere, som i et dialektisk samspil skaber deres egen udviklingshistorie.

____________

Marxismen er en revolutionær verdensanskuelse, der altid må arbejde for ny erkendelse.

____________

Det grundlæggende spørgsmål for den socialistiske bevægelse har altid været, hvordan den sikrer overensstemmelsen mellem sin umiddelbare praktiske aktivitet og endemålet.

__________________________________________________________________________

Karl Marx

Graden af social fremskridt kan måles på kvindekønnets sociale stilling.

__________

Religiøs lidelse er på en og samme tid udtryk for reelle lidelser og en protest mod reel lidelse.

__________

Menneskene skaber deres egen historie, men de skaber den ikke efter forgodtbefindende, ikke under selvvalgte forhold, men under forhold, som de umiddelbart forefinder, som er umiddelbart givet og overleveret.

_____________

Demokrati er vejen til socialisme.

_____________

Ethvert ægte skridt fremad er vigtigere end et dusin politiske programmer.

_____________

Den engelske arbejderklasse kan ikke befri sig selv, så længe den undertrykker den irske.

_________________________________________________________________________  

Einstein

Fantasi er vigtigere end viden.

____________________________________________________________________________

Carl Scharnberg

Er du usikker, så læg mærke til, hvad bankerne, skibsrederne, jordejerne ønsker, at du skal gøre - gør så det modsatte.

__________

Den, der er tilhænger af kræfternes frie spil, regner altid med, at det er de andre, der skal tabe spillet.

__________

Enhver er sin egen lykkes smed. Det betød: Alles krig mod alle.

__________

Vi lærte undervejs: Ingen kan alt. Alle kan noget. Sammen kan vi endnu mere.

_______________________________________________________________________

Georgi Dimitrov

Fascismen har ved at dække sig bag social demagogi fået mulighed for i en række lande at rive med sig de masser af småborgerskabet, der gennem krisen er kastet ud af deres faste bane.

_____________________________________________________________________  

Noam Chomsky

Vi bør ikke søge efter helte, vi bør søge efter gode ideer.

____________________________________________________________________

Vladimir Lenin

Bedømt ud fra imperialismens økonomiske betingelser, det vil sige kapitaleksporten og opdelingen af verden mellem de mest "fremskredne" og "mest civiliserede" kolonimagter, er Europas Forenede Stater enten noget umulig eller noget reaktionært...

_____________

Naturligvis er midlertidige overenskomster mellem kapitalisterne og mellem magterne mulige. I denne forstand er Europas forende Stater også en mulighed, som en overenskomst mellem de europæiske kapitalister...om hvad? Ene og alene om med forenede kræfter at undertrykke socialismen i Europa, om med forenede kræfter at forsvare de røvede kolonier mod Japan og Amerika...

______________________

Når der er stater, kan der ikke være frihed, med når der er frihed, vil der ikke være nogen stat.

______________________

Frihed i det kapitalistiske samfund forbliver altid omtrent det samme, som det var i de gamle græske republikker: Frihed for slaveejere.

______________________

Bankerne har udviklet sig fra beskedne formidlervirksomheder til finanskapitalens monopolister.

__________________________________________________

Friedrich Engels

Manden er bourgeosiet, kvinden er proleratiatet.

__________________________

Ved proletariat forstås de moderne lønarbejdere, som ikke besidder egne produktionsmidler og derfor er henvist til at sælge deres arbejdskraft for at kunne leve.

__________________________

Folk tror, at de har taget et ganske usædvanligt modigt skridt fremad, når de har skilt sig af med troen på det arvelige monarki og sværger til den demokratiske republik. I virkeligheden er staten intet andet end en maskine til den ene klasses undertrykkelse af en anden, og faktisk ikke mindre i den demokratiske republik end i monarkiet.

___________________________________________________________________  

 

 
Panel title

© 2022 yan24ck

Antal besøg: 322491

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0.11407399177551sekunder