- er der liv derude?

                   

                                                                                                                                

                              

 

           ER DER LIV DERUDE?         

______________________________________________________________________

 

              images?q=tbn:ANd9GcRG0RnY6rphbsoRzUYw0QU               images?q=tbn:ANd9GcR1lUCnXRu6o5xssp8OWPR 

                  mars                       Hans Martin Knudsen         Anja Andersen

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Niels Bohr Institutet > Forskning


Forskningen på Niels Bohr Institutet spænder over astronomi, geofysik, nanofysik, partikelfysik, kvantefysik og biofysik. Vi udforsker denne verden fra stoffernes mindste dele - elementarpartiklerne til stjerner og planeter, gammaglimt og fjerne galakser i Universet.

Grundforskningen er baseret på observationer, feltarbejde, eksperimenter i laboratorierne og teoretiske modeller med det formål at forstå grundlæggende love og komplekse sammenhænge i denne verden. Vi har et bredt internationalt videnskabeligt samarbejde og en livlig udveksling af medarbejdere og gæster med førende forskningsgrupper på verdensplan.

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 


Materiens bevægelsesmønster giver god grund til at tro, at livet ikke kun opstår ét sted og én eneste gang. Netop fordi verden udgør en materiel enhed, kan vi iagttage de samme bevægelsesmønstrer på forskellige niveauer. Prøv f.eks. at sammenligne astronomiens billede af en roterende galakse med spiral-arme med meteorologiens satellitkort over sky-mønstrer og cyklon-dannelse. Vindens afbøjning omkring lavtrykket skyldes Jordens rotation, mens spitalarmenes afbøjning skyldes galaksens rotation.

 

                50297a2ccf23d14082012.jpg         50297939993f714082012.jpg

                        galakse                                                                   cyklon

________________________________________________________________________

På samme måde findes en sammenhæng mellem atmosfærens uafbrudte forsøg på at udligne forskellene i luftens tryk

 

                  

og samfundets uafbrudte forsøg på at udligne forskellene i den sociale struktur. Alle steder udgør den indre modsætning kilden til bevægelsen.    (jankj24)

_______________________________________________________________________________

 

Materiens bevægelse har fler-dimensionel karakter. Et lavtryk cirkulerer f.eks. rundt om sig selv samtidig med, at det bevæger sig over et geografisk område og samtidig med, at skyerne i det tilhørende front-system har endnu en bevægelsesretning. Og Jorden drejer rundt om sig selv samtidig med, at den drejer om solen, som igen drejer sammen med sin galakse om dennes centrum.           (jankj24) 

 

                                           

                              lavtrykssystem med fronter                                                 Jorden på sin bane om solen

______________________________________________________________________

Mens vi filosofisk kan bestemme den universelle energi-modsætning som al bevægelses udspring, så har den enkelte konkrete bevægelse sit udspring i konkrete modsætninger. Materiens indbyggede modsigelse kommer til udtryk som en ubalance på alle niveauer i verden lige fra det fysiske og biologiske til det sociale og det psykiske, og på disse niveauer finder en uafbrudt bevægelse sted.

 

Med samfundsdannelsen blev produktionsresultatet samtidig omdrejningsaksen for den evige konflikt, som indgår som historiens drivkraft, og som er indbygget i samfundets materielle struktur.

                  images?q=tbn:ANd9GcTcEfaz04NcVELJeh2ifqZ

 

Samfundet sættes ikke i bevægelse af en ydre kraft, for drivkraften er en selvbevægelse, som er samfundet iboende.

 

______________________________________________________________________________

 

Findes der liv derude?

_________________________________________________________________

http://www.youtube.com/watch?v=rTT5IAq9OaY

Læs om mulighederne for liv i rummet på rummet.dk

http://www.rummet.dk/universet/liv-i-rummet

_________________________________________________________________

 

Fordi universet er en sammenhængende materiel enhed i uafbrudt forandring, er naturen fortsat latent med livet, som er en iboende tendens i materiens udvikling, og livet opstår på dennes højere trin. Som alle andre bevægelsesformer er livet underlagt forandringens lov og beskriver som en del af universets historie en evig tilblivelse og hendøen.

 

 

”At sige, at materien under hele sin tidsmæssigt ubegrænsede eksistens kun en eneste gang og i forsvindende kort tid i forhold til sin evighed har den mulighed at differentiere sin bevægelse og derved udfolde hele rigdommen i denne bevægelse, og at den før og efter dette i evighed forbliver begrænset til den blotte stedforandring – det vil sige at påstå, at materien er dødelig og bevægelsen forgængelig”.[1]

Denne livets lovmæssighed sætter sig igennem i tilfældighedens form, for livet opstår og realiseres under særlige betingelser, som opstår med nødvendighed, men er spredt tilfældigt ud i tid og rum.

_______________________________________________________________________

 

”Det er et evigt kredsløb, materien bevæger sig i, et kredsløb, som vel først fuldender sin bane i tidsrum, for hvilke vort jordiske år ikke længere er en tilstrækkelig målestok, et kredsløb, i hvilket tiden for den højeste udvikling, tiden for det organiske liv og endnu mere tiden for selvbevidste og naturbevidste væseners liv er lige så knapt tilmålt som det rum, i hvilket liv og selvbevidsthed gør sig gældende; et kredsløb, i hvilket enhver af materiens endelige eksistensmåder…er lige forgængelige, og hvori intet andet er evigt end materien i evig forandring og evig bevægelse og de love, efter hvilke den bevæger sig og forandrer sig. Men hvor ofte og hvor ubarmhjertigt dette kredsløb end fuldbyrdes i tid og rum; hvor mange millioner sole og jordkloder, der end må opstå og forgå; hvor længe det end må vare, inden der i et solsystem frembringes betingelser for organisk liv på blot én planet; hvor utallige organiske væsener, der end må gå forud og forud må forgå, inden dyr med tænkedygtig hjerne udvikles af deres midte og for et kort spand af tid forefinder egnede livsbetingelser for så også at blive nådeløst udryddet, - vi har vished for, at materien i alle sine forvandlinger evigt forbliver den samme…,…og at den derfor også med den samme jernhårde nødvendighed, hvormed den atter vil udrydde sin højeste blomst på Jorden, den tænkende ånd, må genskabe den andre steder og i en anden tid”.[2]      

 

                 engels

______________________________________________________________________

 

Der findes en beboelig zone i en bestemt afstand af enhver stjerne, og ca. 5% af vor galakses stjerner har en planet, der befinder sig i denne zone, hvilket vil sige 5% af 200 milliarder stjerner. Hvis vi regner samtlige galakser i universet med, betyder det, at der samtidig må være en planet indenfor en beboelig zone ved 5% af et uendeligt antal stjerner, hvilket giver et uendeligt antal forsøgsmuligheder! Det er jo ikke et korrekt matematisk regnestykke, men det er en filosofisk slutning, som siger, at der altid findes liv et eller andet sted.             (jankj24)

______________________________________________________________________

[1]                            F.Engels: ”Naturens dialektik”, Sphinx & Nihil 1976, side 33.

[2]                            F.Engels: ”Naturens dialektik”, Sphinx & Nihil 1976, side 35.

________________________________________________________________________

Vi kan allerede tænke os filosofisk til, at der er liv andre steder. Men spørgsmålet er, hvilken form for liv? Liv findes jo på forskellige stadier. Det første primitive liv er de biologiske micro-organismer. På et højere stadie findes de reaktive planter, der er henvist til at vente på, at føden skal komme indenfor rækkevidde.

Det næste stadie i udviklingen er det aktive liv, de mobile dyr, der selv kan opsøge føden. På udviklingens højeste stadie opstår det aktive subjekt, nemlig mennesket, sammen med den sociale organisme, som vi kalder samfundet. Mennesket kan ikke bare opsøge føden, men kan selv producere den!

Det interessante spørgsmål er så, om der findes samfundsmæssigt liv andre steder? - …og hvor langt, de er nået i udviklingen? – er de kommet længere end os? …og hvordan?! Eller går samfundsmæssigt liv altid til grunde på et bestemt stadie i udviklingen?

I et radio-interview, jeg havde med astrofysiker, Anja Andersen, fortalte hun om de kvalifikationer, som astronauter skal have, når de skal tilbringe meget tid alene sammen i et rum-fartøj under ekspeditioner i rummet. De skal f.eks. kunne samarbejde og kommunikere for at kunne overleve. Det eksperiment er allerede i gang på Jorden!

Vi ved, at i de mange millioner år, der har eksisteret liv på Jorden, har ingen dyrearter eksisteret evigt. Formerne for liv har hele tiden ændret sig, og enhver dyreart er underlagt den universelle lov om forandring, som betyder, at hver art har sin eksistensperiode med tilblivelse, opblomstring og undergang. Denne lovmæssighed er mennesket også underlagt, men da mennesket til forskel fra dyrene frembringer sine egne eksistensbetingelser, vælger det i princippet selv, om undergangen vil finde sted før eller siden. Naturen har givet os 4-5 milliarder år, som er den tid, som vores solsystem fortsat vil eksistere.

                                           (jankj24)

___________________________________________________________________

Patrick MacManus

                      

Jorden

Vi er stødt på grund og kan ikke komme fri, drevet ind på denne sten,

på denne jord. Vores råb og skrig er det kun os selv, der hører og de dør hen.

Kun få er blevet reddet og båret ind i himlen, og det er længe siden.

Der er ingen vinget hest og ingen vogn af ild og intet stjerneskib,

der vil føre os herfra.

Vi må blive her, grundstødt her, nødstedt her.

____________________________________________________________________

 
Panel title

© 2021 yan24ck

Antal besøg: 313941

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0.11743497848511sekunder